Activity

ข้อควรระวัง!! สำหรับรถสามล้อไฟฟ้า

รถสามล้อไฟฟ้าถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็สามารถเกิดอันตรายได้และถ้า ดูแลไม่ถูกวิธีก็จะทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลง

อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกำลังมอเตอร์ที่มีการจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน และเทคนิคการเลือกใช้งานกำลังมอเตอร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

เทคนิคการเลือกซื้อรถสามล้อไฟฟ้า ที่เราควรทราบก่อนเลือกซื้อ เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น มีปัจจัยต่างๆ ดังนี

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปัจจุบัน จึงยังไม่เป็นที่นิยม

เพราะอะไรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถึงยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ณ ตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปัจจุบัน จึงยังไม่เป็นที่นิยม

เมืองไทยไม่มีกฎหมายบังคับใช้ เหมือนบางประเทศ อีกทั้ง ปัญหาแรก คือ วิ่งไปได้ไม่ไกล และจะต้องเสียบไฟ ใช้เวลาชาร์จนาน ยังเป็นข้อจำกัดอยู่

อ่านเพิ่มเติม

ประเภทของแบตเตอรี่ ชนิดต่างๆ และการเลือกใช้งาน

แน่นอนว่าการเลือกซื้อรถไฟฟ้านั้นเราจะต้องดูหลายปัจจัยเช่น กำลังมอเตอร์ และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนั้นคือแบตเตอรี่ ที่อยู่ภายในของตัวรถไฟฟ้านั้นเอง วันนี้เราพามารู้จักกับแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ ณ ตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม